Chia tay

Chia tay

Chia tay có phải là kết thúc?
Khi vẫn thấy nhau nhưng biết rằng không kết cục
Những nụ cười vẫn nở
Nhưng vẫn mơ
Nhiều lần thầm khóc
Những kỷ niệm bỗng trào lên huyễn hoặc
Tự nhủ rồi sẽ qua

Chia tay có phải là cách xa?
Khi hai con người nhìn về hai hướng
Đôi mắt gặp nhau không giấu được nước
Vì mỗi lần nhớ về người kia mắt bỗng ướt
Tự nhủ rồi sẽ qua

Chia tay có phải là sân ga
Hai chuyến tàu ngược về nam bắc
Thoáng gặp nhau nhưng không gì buộc chặt
Lại biến mất trong đêm

Ta tự động viên giấc ngủ êm
Khi cơn mưa vừa trườn đến
Cứ ngỡ là ảo mộng
Nhưng chắc chắn không
Đó là thực
Đen như mực
Chia tay
Chia
Tay.

-
Photo: @siaaig

Show Comments