Godspeed You! Black Emperor - G_d’s Pee AT STATE’S END!

Godspeed You! Black Emperor - G_d’s Pee AT STATE’S END!

Band post-rock từ Motreal là Godspeed you! Black Emperor ra mắt album mới nhất vào ngày 2/4.

Trước đó album được phát hành dưới định dạng LP gồm 1 đĩa 12 inch và 1 đĩa 10 inch (đĩa 10 inch được gửi cho các cửa hàng phát hành độc lập để nghe trước và viết review), chỉ bao gồm 4 track 2 dài, 2 ngắn là:
1. "A Military Alphabet (five eyes all blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First of the Last Glaciers / where we break how we shine (Rockets for Mary)"
2. "Fire at Static Valley”
3. ""Government Came" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / cliffs' gaze at empty waters' rise / Ashes to Sea or Nearer to Thee"4. "Our Side Has to Win (for D.H.)"

Với các nền tảng streaming thì album được chia nhỏ ra thành nhiều phần hơn:
1. "A Military Alphabet (five eyes all blind) [4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz]"
2. "Job's Lament"
3. "First of the Last Glaciers"
4. "where we break how we shine (ROCKETS FOR MARY)"
5. "Fire at Static Valley"
6. ""GOVERNMENT CAME" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)"
7. "Cliffs Gaze / cliffs' gaze at empty waters' rise / ASHES TO SEA or NEARER TO THEE"
8. "OUR SIDE HAS TO WIN (for D.H.)"

Album này là sự trở lại sau 4 năm của band, các track hầu hết được viết trên đường đi tour :D

Xin mời anh chị em lắng nghe

Show Comments