Hy sinh

Hy sinh


Tôi hỏi gió thế nào là hy sinh
Gió trả lời là cô đơn thổi qua miền đồi cát
Là tan nát mỗi lần thấy nhau
Là nỗi đau không thét lên thành tiếng.

Tôi hỏi mưa thế nào là cho đi
Mưa trả lời là trút sạch những gì mình đang có
Là giày vò mỗi lời muốn nói
Là mòn xói không thể giữ được ai.

Tôi hỏi em thế nào là tình yêu
Em trả lời là có lẽ em chẳng thể nào biết
Là vấn vương mỗi lần tạm biệt
Là em là anh
Nhưng không trong thế giới
Của nhau.
-
Photo: @diunyah

Show Comments