Old Solar - SEE

Old Solar - SEE

Chắc không ít lần trong cuộc đời nghe nhạc, các anh chị em vô tình nghe được một bài quá đã và mày mò lục cả album để nghe cho bằng hết.

Hôm nay là một lần như vậy, các chàng trai từ North Carolina này sẽ không làm các anh chị thất vọng một chút nào.

Thân mời lắng nghe

Show Comments