Sadness - I want to be there

Sadness - I want to be there

Sadness là một one-man band đến từ Mỹ chơi Depressive/Post-Black Metal sau kết hợp thêm chất liệu Shoegaze và Post rock. Nhạc của chú này rất buồn và cô độc, trời mưa nghe rất thấm

Show Comments