Scholomance Webzine - 逝帝 (Dead Emperor)

Scholomance Webzine - 逝帝 (Dead Emperor)

Dead Emperor - một chiếc complilation tập trung vào metal Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan do Scholomance Webzine tập hợp. Complilation này trải dài từ black metal, death metal, thrash metal, post black, folk, epic... với người thích nghe nhiều như mình thì khá hợp. Mời các bạn lắng nghe

Artwork cháy vkl từ: Meimaro (https://facebook.com/meimaroartwoks/)

Show Comments