Eagles -- Hotel California

Chiếc nhạc này thì quá nổi tiếng rồi, hôm nay chỉ muốn chia sẻ câu chuyện thôi. Hồi bé, để kiếm thêm tiền, bố mẹ mình mở quán bán nước mía. Quán có một cái tivi to, một giàn amply, mấy chiếc loa bố mang từ Liên xô về. Hồi…