Tham

Tham

Sau tất cả những gì đã làm
Có tham lam
Khi mong cầu đáp trả?
Có dối trá
Khi ngoảnh mặt làm ngơ?
Có bơ vơ
Khi ngồi lại một lát?
Có vỡ nát
Khi không hẹn mà gặp?
Có lập cập
Khi thấy đi bên ai?

Sau tất cả những điều sai
Phải chăng không còn gì điều gì đúng
Lòng nao núng
Mỗi khi nghĩ về nhau

Sau giấc ngủ không sâu
Giữa đêm tỉnh giấc
Đồng hồ bật
Mới ba giờ sáng
Lòng tham lam
Lại nghĩ về đối phương

Về những ẩm ương
Về những nụ cười
Đếm hàng nghìn lần đến mười
Vẫn không thể nhắm mắt
Môi đắng ngắt
Thoảng chút vị quen
Thèm một chút men
Để quên đi thực tại

Có lẽ đã sai...
-
Photo: @kaalynn_sayhi

Show Comments