the HIATUS - Our Secret Spot

the HIATUS - Our Secret Spot

Post-rock nhiều dễ trầm cảm lắm, nay mình giới thiệu alternative nha.

The Hiatus là một super group được thành lập bởi Takeshi Hosomi (vocal của Ellegarden - cũng là một band cực đáng nghe của Nhật Bản) vào năm 2009, ngoài ra trong band còn có Takashi Kashikura (drummer của Toe - band post-rock xịn xò mà mình khá là khoái).

Đây là MV của Regrets

Dưới đây là album năm 2019 của band, thân mời các bạn lắng nghe.

Show Comments